Ví Bitcoin Cash đã bảo trì xong và giao dịch bình thường. Xin cảm ơn !
bitcoin
Mua:  150,824,280
Bán:  146,855,220
ethereum
Mua:  4,767,000
Bán:  4,641,000
litecoin
Mua:  1,282,500
Bán:  1,158,720
bitcoin cash
Mua:  10,521,925
Bán:  10,108,400
usdt
Mua:  22,800
Bán:  22,200
BTC

Chúng tôi còn: 5.71259344 BITCOIN

VND
BTC
VND