Website đang tiến hành việc đăng ký và xác minh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch MUA. Giao dịch BÁN vẫn thực hiện bình thường. Giao dịch mua bán Bitcoincash hiện đang bảo trì ! Xin chân thành cảm ơn !!!
bitcoin
Mua:  152,147,400
Bán:  148,327,800
ethereum
Mua:  7,079,952
Bán:  6,845,904
litecoin
Mua:  1,368,000
Bán:  1,311,000
bitcoin cash
Mua:  20,445,888
Bán:  18,126,153
usdt
Mua:  23,900
Bán:  23,300
BTC

Chúng tôi còn: 4.69364233 BITCOIN

VND
BTC
VND