Ví Bitcoin Cash đã bảo trì xong và giao dịch bình thường. Xin cảm ơn !
bitcoin
Mua:  151,470,000
Bán:  147,840,000
ethereum
Mua:  4,763,200
Bán:  4,648,800
litecoin
Mua:  1,282,500
Bán:  1,160,993
bitcoin cash
Mua:  10,624,199
Bán:  10,146,451
usdt
Mua:  23,000
Bán:  22,400
BTC

Chúng tôi còn: 5.71309344 BITCOIN

VND
BTC
VND