Website đang tiến hành việc đăng ký và xác minh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch MUA. Giao dịch BÁN vẫn thực hiện bình thường. Xin chân thành cảm ơn !!!
bitcoin
Mua:  152,932,290
Bán:  148,942,752
ethereum
Mua:  10,922,014
Bán:  10,637,092
litecoin
Mua:  1,982,666
Bán:  1,850,489
bitcoin cash
Mua:  20,445,888
Bán:  18,126,153
usdt
Mua:  23,000
Bán:  22,500
BTC

Chúng tôi còn: 4.41150272 BITCOIN

VND
BTC
VND