Website đang tiến hành việc đăng ký và xác minh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch MUA. Giao dịch BÁN vẫn thực hiện bình thường. Giao dịch mua bán Bitcoincash hiện đang bảo trì ! Xin chân thành cảm ơn !!!
bitcoin
Mua:  157,971,700
Bán:  153,602,270
ethereum
Mua:  5,388,245
Bán:  5,227,744
litecoin
Mua:  1,374,600
Bán:  1,322,400
bitcoin cash
Mua:  20,445,888
Bán:  18,126,153
usdt
Mua:  23,450
Bán:  22,900
BCC

Chúng tôi còn: 3.385 BITCOIN CASH

VND
BCC
VND