Ví Bitcoin Cash đã bảo trì xong và giao dịch bình thường. Xin cảm ơn !
bitcoin
Mua:  151,687,531
Bán:  147,695,754
ethereum
Mua:  4,754,675
Bán:  4,629,001
litecoin
Mua:  1,262,500
Bán:  1,159,685
bitcoin cash
Mua:  10,501,870
Bán:  10,134,993
usdt
Mua:  22,800
Bán:  22,200
USDT

Chúng tôi còn: 16305.50054525 USDT

VND
USDT
VND