Website đang tiến hành việc đăng ký và xác minh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch MUA. Giao dịch BÁN vẫn thực hiện bình thường. Giao dịch mua bán Bitcoincash hiện đang bảo trì ! Xin chân thành cảm ơn !!!
bitcoin
Mua:  157,406,055
Bán:  153,052,271
ethereum
Mua:  5,358,000
Bán:  5,198,400
litecoin
Mua:  1,381,924
Bán:  1,329,446
bitcoin cash
Mua:  20,445,888
Bán:  18,126,153
usdt
Mua:  23,450
Bán:  22,900