Ví Bitcoin Cash đã bảo trì xong và giao dịch bình thường. Xin cảm ơn !
bitcoin
Mua:  151,323,600
Bán:  147,341,400
ethereum
Mua:  4,746,787
Bán:  4,621,321
litecoin
Mua:  1,262,500
Bán:  1,159,685
bitcoin cash
Mua:  10,521,925
Bán:  10,154,347
usdt
Mua:  22,800
Bán:  22,200